Our students’ works

drzwi Gdansk Starówka

Sabine

Prawo Xose Pena:

„Jest pewne, że jeśli na lekcji języka polskiego uczysz się nowych dowolnych dziesięciu słów, bez względu na ich pozorną bezużyteczność, natkniesz się w ciągu następnej doby na przynajmniej jedno z nich.”

“It is certain that if during the Polish lessons you learn any 10 new words, which seem to you useless, the very next day you will come across at least one of them.”

Megumi Mój szal

Szymborska po galicyjsku: A CHEGADA DOS PAXAROS